Լիաննա Լյուդվիգի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Քրեական գործերով իրավական օգնություն. Միջազգային-իրավական ասպեկտներ» ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քրեական գործերով իրավական օգնության ոլորտում միջազգային համագործակցությունը, հանցագործների հանձնում, պետությունների և ֆիզիկական անձնաց պատասխանատվության հիմնախնդիրները միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործություններ կատարելու դեպքում

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային քրեական իրավունք/դասախոսություն/, Միջազգային իրավունք/դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ/, Միջազգային-իրավական կարգավորում/դասախոսություն/, Միջազգային պայմանագրերի իրավունք/դասախոսություն/

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2006 թ. մինչ օրս ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
1999 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի տնօրենի օգնական
1997 - 2003 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ,

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
liannasarg@ysu.am

Լիաննա Լյուդվիգի Սարգսյան

Դասախոս | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դավիթ Ամիրյան, Արամ Կարախանյան, Գագիկ Ղազինյան, Լիաննա Սարգսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Արթուր Վաղարշյան

Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ

Լիաննա Սարգսյան, Արմեն Հարությունյան, Արթուր Վաղարշյան

Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ | Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
 

Հոդված/Article

Լիաննա Սարգսյան

Քրեական գործերով իրավական օգնության ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմա-իրավական հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջեր 77-94

Լիաննա Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համագործակցությունը քրեական գործերով իրավական օգնության մասին միջազգային փաստաթղթերի շրջանակներում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 459-472

Լիաննա Սարգսյան

Պետությունների միջազգային համագործակցությունը քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալիս/նպատակներն ու խնդիրները | «Իրավագիտության հարցեր», N 4, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, Երևան, 2004, էջեր 14-18

Лианна Саргсян

К вопросу о выдаче преступников: понятие и основания | "Պետություն և իրավունք", N 2 (16), Ереван 2002, էջեր 62-69

Лиана Саргсян

Некоторые международно-правовые аспекты выдачи преступников | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N2 /606/, Երևան 2002, ՀՀ ԳԱԱ, էջեր 164-175