Նարինե Գառնիկի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուկտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. Հայ-ռուսական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2013 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001մասնագիտական խորհուրդ)։
2021 թ․ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի կենսագործման հիմնախնդիրները, իրավունքի իրականացման տեսակների և ձևերի հիմնախնդիրները, իրավական կարգավորման համակարգում իրավուքնի կենսագործման փիլիսոփայական հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավունքի հիմունքներ, Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2006 - 2008 թթ.ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ
2008 թ․ ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտե, մշակութային ծրագրերի համակարգող
2008 - 2013 թթ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության բաժնի պետ
2013 - 2014 թթ. «ՎԼՀԱՔ» ընկերության փոխտնօրեն իրավական հարցերով
2014 թ․ ԵՊՀ Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ․ ՀՀ սահմանադրական դատարանի դատավորի օգնական,
2016 թ․ «Օրենսդրության կարգավորման ազգաին կենտրոն» հիմնադրամ, իրավախորհրդատու

Մասնակություն հասարակական կամ այլ կառույցներին
2016 թ․ ՀՀ իրավաբանների միության անդամ

Վերապատրաստումներ
2014 թ․ Has participated in the workshop on «GOOD GOVERNANCE BY INVOLVEMENT» tripartite social dialogue: EU-level and Austria(on oktober 10-13)
2015 թ․ Կանանց լիդերության դպրոց
2019 թ․ Սեպտեմբերի 10-14, Eurasian Seminar (International Scientific Conference on Roman Law) organizer TOR VERGATA Uneversity of Rome.
2019 թ․ Սեպտեմբերի 22-25, Anti-Corruption Cours (Anti-Corruption Academy (IACA) Laxenburg, Austria).
2020 թ․ Փետրվարի12-13, Training of Trainers session, delivered in the framework of the Council of Europe programme on Human Rights Education for Legal Professionals (HELP ) Armenia
2020 թ․ Մարտի 11 – 20 , MATRA Rule of Law Training Programme Administration of Justice, Leiden and The Hague

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
ndavtyan@ysu.am

Նարինե Գառնիկի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նարինե Դավթյան

Իրավունքի կենսագործումը որպես իրավունքի էության նյութականացում հասարակական հարաբերություններում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 91-97 |

Նարինե Դավթյան

Իրավունքի կենսագործումը որպես իրավունքի էության նյութականացում հասարակական հարաբերություններում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2019թ., էջ 91-98

Նարինե Դավթյան

Իրավունքի ձևականացման (դրական իրավունքի վերածման) իրավական կառուցակարգը և դրա փուլերը | Պետություն և իրավունք, N 1 (79), Երևան, 2019, էջ 5-15 |

Նարինե Դավթյան

Դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքի ձեվավորումը և արդի սահմանադրական իրավակարգավորումները (պատմահամեմատական իրավական վերլուծություն) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015թ., էջ 53-67

Նարինե Դավթյան

Իրավունքի կենսագործում հասկացության հիմնահարցերի իրավական կարգավորման կառուցակարգի փուլային համակարգի և պետության գործառույթների իրականացման իրավական ձևերի համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 2015թ., էջ 87-97