Նորիկ Անուշավանի Այվազյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1960 - 1965 թթ. սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում:
1967 - 1970 թթ. սովորել է ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
1970 թ. Մոսկվայում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Միութենական Հանրապետության իրավասության սահմանադրական հիմունքները» թեմայով և ստացել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
1987 թ. Մոսկվայում պաշտպանել է դոկտորանտական ատենախոսություն «Կառավարման ոլորտում միութենական հանրապետության իրավասության իրականացման կազմակերպա-իրավական մեխանիզմները» թեմայով և ստացել իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, 1988 թվականին` պրոֆեսորի կոչում

Աշխատանքային փորձ
1970 թ. աշխատանքի է անցել ՀԽՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտում որպես գիտաշխատող:
1971 թվականից` Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս:
1975 թ-ին ստացել է դոցենտի կոչում:
1987 թ-ին ստացել է դոկտորի գիտական աստիճան
1988 թ-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում:
1989 թվականից Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչն է:
2013 թ.-ից Ամբիոնի պատվավոր վարիչ։
2006 -2013 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Համեմատական սահմանադրական իրավունք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանադրության տեսական հիմնախնդիրներ, օրենսդիր և գործադիր իշխանության կազմակերպման իրավական վիճակի և գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրներ:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Նորիկ Անուշավանի Այվազյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Ստեփանյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Եղյան Ռ. Հ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մանասյան Ա. Ա., Մուրադյան Ս. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան

Norik Ayvazyan

Certain Aspects of the Improvement of the Electoral Code of the Republic of Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.53-67 |

Նորիկ Այվազյան

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի բարելավման որոշ հիմնախնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 15-27 |

Այվազյան Ն.Ա.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի մարմինների իրավական վիճակի բարելավման մի քանի հարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 608, էջեր 79-98
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը