Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ
1997 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
Լիզինգի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
(մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և պաշտպանության հիմնահարցերը, քաղաքացիական դատավարություն, քարչական դատավարություն, դատական ապացուցման արդի հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2020 - 2023 թթ․ ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող
2018 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2018 - 2019 թթ. ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ
2012 - 2018թթ. Մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակմանը և համակարգել է Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի կողմից ձևավորված համապատասխան աշխատանքային խմբի գործունեությունը
2016 - 2018 թթ․ ՀՀ դատական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2015 - 2019 թթ. Պարբերաբար դասավանդել է «Հայաստանի Հանրապետության դատական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցում, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայում
2015 - 2016 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար
2014 - 2018 թթ. ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի գնահատման հանձնաժողովի գիտնական-անդամ (համատեղությամբ)
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2004 թթ. «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարանի ռեկտոր (համատեղությամբ)
2002 - 2007 թթ. «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ իրավաբանական բաժնի պետ (համատեղությամբ)
2002 - 2007 թթ. «Հայ Հրուշակ» ԲԲԸ իրավաբան (համատեղությամբ)
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1999 - 2004 թթ. ԵՊՀ ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվության կենտրոնի (իրավաբանական կլինիկայի) դասախոս-կորդինատոր (համատեղությամբ)
1998 - 2000 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2010 – 2018, 2021 թթ․ ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտություների գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2005 – 2018 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2015 – 2018 թթ․ ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1957, կասեցված է)

Պագևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ոսկե հուշամեդալ»՝ կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար (2013 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-45 (ներքին 12-45)

Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

Սերգեյ Մեղրյան

Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ |

Սերգեյ Մեղրյան

Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ |

Սերգեյ Մեղրյան

Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն) | Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ |

Սերգեյ Մեղրյան

Պարզեցված ընթացակարգերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գիտագործնական մեկնաբանություն) | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2019, 81 էջ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Սերգեյ Մեղրյան, Տիգրան Մարկոսյան

Կատարողական թերթի ինստիտուտն արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի համատեքստում | «Արդարադատություն» գիտական հանդես 1 (53), Երևան, 2021, էջ 6-13 |

Սերգեյ Մեղրյան, Տիգրան Մարկոսյան, Էլինա Գեղամյան

«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում | «Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17 |

Սերգեյ Մեղրյան, Տիգրան Մարկոսյան, Էլինա Գեղամյան

«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի կիրառման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | «Դատական իշխանություն» 7-8 (253-254), 2020, էջ 57-70 |

Սերգեյ Մեղրյան, Տաթևիկ Սարուխանյան

Հաշտարարության դատավարական ասպեկտները | «Դատական իշխանություն» 9-10 (255-256), 2020, էջ 36-50 |

Սերգեյ Մեղրյան, Տիգրան Մարկոսյան

Առանձին աշխատանքային վեճերով հատուկ հայցային վարույթը Հայաստանի քաղաքացիական դատավարությունում | «Դատական իշխանություն» 9-10 (255-256), 2020, էջ 50-64 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը