Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ):
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ):
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա. մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»:
2008 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ):
2011 թ. ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Միջազգային առաջնորդ այցելուների (IVLP) «ԱՄՆ դատաիրավական համակարգը» թեմայով ծրագրի շրջանավարտ (Սերտիֆիկատ):
2013 - 2015 թթ. ԱՄՆ Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի մագիստրատրտուրա (LL.M) (գերազանցության դիպլոմ; «Դեկանի ցուցակ» (Dean’s List) պարգև):
2014 - 2015 թթ. Վաշինգտոնի Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի՝ «Միջազգային արբիտրաժ և վեճերի այլընտրանքային լուծման միջոցներ» ծրագրի շրջնավարտ (դիպլոմ, որակավորման սերտիֆիկատ):

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում»: ի.գ.թ., ԺԲ. 00.03 - «Մասնավոր իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք (պարտավորական իրավունք, սեփականության և այլ իրային իրավունքներ, մտավոր սեփականության իրավունք), ընտանեկան իրավունք, միջազգային որդեգրում, եվրոպական մասնավոր իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական իրավունք», «Նոր տեխնոոգիաները և մտավոր սեփականության իրավունքը»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004 – 2011 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ. ավագ մասնագետ՝ կանանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանության գծով պատասխանատու:
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտքարտուղար:
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 2011-ից՝ դոցենտ:
2009 թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամում (ՈԱԱԿ). իրավախորհրդատու:
2010 - 2013 թթ. Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարան. դասախոս
2011 - 2013 թթ. «Էներջի Կոկ» ՍՊԸ. գլխավոր իրավախորհրդատու
09/2015 – 02/2016 թթ. Ամերիկյան Իրավաբանների Ասոցացիայի Իրավունքի Գերակայության Նախաձեռնության (ABA ROLI) Կենտրոնական գրասենյակ, Վաշինգտոն (ԿՇ). զարգացման գծով խորհրդատու, Եվրոպայի և Եվրասիայի բաժնի ծրագրի աշխատակից:
02/2016 – 07/2016 թթ. ներդրումային ծրագրերի և անշարժ գույքի իրավական սպասարկման հարցերով փաստաբանական գործունեություն. ԱՄՆ, Նյու Յորք քաղաք:
08/2016 – 07/2019թ․-ը՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ տնօրեն:
09/2016 թ-ից՝ ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2019 թ․-ից՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագրված փաստաբան),
2016 թ․-ից՝ Նյու Յորք նահանգի փաստաբանների միության անդամ (արտոնագրված փաստաբան),
2013 թ․․-ից՝ Ջորջթաունի օտարերկրյա իրավաբանների միության անդամ,
2014 թ․-ից՝ Կին իրավաբանների միության միջազգային իրավունքի ֆորումի անդամ:

Լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
t.davtyan@ysu.am

Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 192 էջ:
 

Հոդված/Article

Տաթևիկ Դավթյան

Ստամբուլի կոնվենցիա. վտանգներ և արձագանք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 18-40 |

Տաթևիկ Դավթյան

Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների իրավական պաշտպանության հնարավորությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 23-38 |

Տաթևիկ Դավթյան

Արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը հեղինակային իրավունքի օրենսդրական քաղաքականության վրա․ մարտահրավերներ և արձագանք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 34-56 |

Տաթևիկ Դավթյան

Հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ կառավարման որոշ հարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 98-129 |

Tatevik Davtyan

Promoting a Pro Bono Culture in Armenia’s Legal Profession | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 173-189 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը