Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Կարդացվող դասընթացներ
«Քրեական դատավարություն» գործնական պարապմունքներ, «ՀՀ արդարդատության համակարգը», «Դատական վերանայման հիմնախնդիրները»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից առայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
10.2018 թ-ից առայսօր ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
2017 - 10.2018`ՀՀ ԱԺ փոխնախագահի խորհրդական
2017 թ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2014 – 2016 թթ. նույն ամբիոնի դասախոս
2016 – 2017 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի օգնական
2016, 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, «Քրեական դատավարության արդի հիմնախնդիրները» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում
2015 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցության ծրագիր», փորձագետ
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ
2014 թ. Հայաստան-ՄԱԿ զարգացման աջակցության ծրագիր, քրեակատարողական օրենսդրության, դատապարտյալների, ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքների հարցերով ազգային կարճաժամկետ փորձագետ
2014 թ. Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցությունի/Իրավունքի նախաձեռնություն հայաստանյան ներկայացուցչություն, քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման հմտությունների վերաբերյալ ուսանողական ձեռնարկը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2013 թ. ՀՀ դատավորների դպրոց, «Իրվաբանական գիր և վերլուծություն» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Արա Գաբուզյան, Աննա Մարգարյան, Տաթևիկ Սուջյան

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Տաթևիկ Սուջյան

Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |
 

Հոդված/Article

Տաթևիկ Սուջյան

Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր |

Գագիկ Ղազինյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33 |

Տաթևիկ Սուջյան

Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնագիտացվածության սկզբունքը և վերականգնողական մեխանիզմները՝ որպես երեխայի լավագույն շահի ապահովման միջոցներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 271-299 |

Tatevik Sujyan

Peculiarities of Judicial Acts Appeal and Cassation Revision in Criminal Procedures | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 242-257 |

Տաթևիկ Սուջյան

Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը