Վահագն Կոլյայի Դալլաքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 – 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2009 – 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Գործարարական իրավունք» մագիստրոսական ծրագիր
2011 – 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը՝ որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց»
Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական ակտերի կատարում, կատարողական վարույթ

Կարդացվող դասընթացներ
Կատարողական վարույթը ՀՀ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2013 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2016 թ. առ այսօր «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, քննությունների արդյունքների գնահատման հանձնաժողովների անդամ
2016 թ. ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի խորհրդական
2016 թ. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2014 թ. առ այսօր «Ինվեսթմնթ Լո Գրուպ» ՍՊԸ (իրավաբանական գրասենյակ) իրավաբան-խորհրդատու, 2018թ․-ից առ այսօր՝ գործընկեր
2013 - 2014 թթ. «Էյ Էմ իրավաբական ընկերություն» ՍՊԸ ավագ իրավախորհրդատու
2009 - 2013 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության իրավաբանական բաժնի խորհրդատու, այնուհետև` արտաքին կապերի բաժանմունքի պետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2013 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1601)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Վահագն Կոլյայի Դալլաքյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահագն Դալլաքյան

Կատարողական վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդհանուր մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2021, 160 էջ

Վահագն Դալլաքյան

Կատարողական վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդհանուր մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2021, 160 էջ

Վահագն Դալլաքյան

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց | Մենագրություն, Եր., «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2015, 160 էջ |
 

Հոդված/Article

Վահագն Դալլաքյան

Հայցի ապահովման կատարման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 458-471 |

Վահագն Դալլաքյան

Գրավով չապահովված պահանջատիրոջ և գրավառուի իրավունքների հարաբերակցության խնդիրը կատարողական վարույթում գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելիս | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 311-324 |

Ваагн Даллакян

Развитие гражданского процесса в Республике Армения с 1990 г. | Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Д.Я. Малешина. – Москва: Статут. 2015., стр. 11-32 |

Վահագն Դալլաքյան

Պարտապանի գույքի վրա դրվող արգելանքի իրավաբանական բնույթը և հետևանքները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու / ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, էջեր 298-309 |

Վահագն Դալլաքյան

Դատական ակտի հարկադիր կատարման նպատակով պարտապանի նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի թույլատրելի միջոցների շրջանակը | Հանրային կառավարում, հատուկ թողարկում, գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2014 N 3-4, էջեր 84-92 |