Վարդան Նորիկի Այվազյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ։
1998 թ-ին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ,
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ (հեռակա` երկրորդ մասնագիտություն), գերազանցության դիպլոմ։
2003 թ-ին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտի դիպլոմ։

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Մարդու կոլեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունը ՀՀ-ում», 18.07.1998 թ., Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1996 (մարտ)-1998 (հուլիս) ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների կենտրոնի գլխավոր քարտուղարի իրավական հարցերով խորհրդական։
1997-2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ,
2003 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2018 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ։

Գիտական գործուղումներ
1996 թ-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Մարդու իրավունքների համալսարանական դասավանդման միջագային կենտրոնի կողմից կազմակերպած մարդու իրավունքների համալսարանական ուսուցման 24-րդ արագացված դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ։
1996 թ-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Մարդու իրավունքների միջազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպած մարդու իրավունքների 27-րդ դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ։
1997 թ-ին ԱՄՆ Նյու-Յորքի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում »Իրավական պետություն« թեմայով անկախ ուսուցման դասընթացի սերտիֆիկատ։
1997 թ-ին Մոսկվայում միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ միջազգային սեմինարի մասնակցության սերտիֆիկատ։
1999 թ-ին Լեհաստանի Վարշավա քաղաքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ միջազգային սեմինարի մասնակցության սերտիֆիկատ։
2001 թ-ի օգոստոսի 31, Ֆինլանդիայի (Տուրկու, Աբո) մարդու իրավունքների միջազգային ակադեմիայի դիպլոմ։

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք», «Մարդու իրավունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դոկտորական ատենախոսության թեման` «Համակարգային հակամարտությունների ծագումնաբանությունը սահմանադրաիրավական կարգավորման մեխանիզմում»:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 - 2007 թթ. Հայսատանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ։
1998 թ-ից Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ազգային կենտրոնի վարչության անդամ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ։
2000 թ-ից փաստաբանների միջազգային միության անդամ (արտոնագիր N 70)։
2005 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանական պալատի անդամ։

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Վարդան Նորիկի Այվազյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Այվազյան, Անահիտ Մանասյան, Տարոն Սիմոնյան

Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում | Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ

Արթուր Վաղարշյան, Վարդան Այվազյան

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը | Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ն. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ: |

Այվազյան Վ. Ն.

Մարդու իրավունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, (խմբագիր` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա.Այվազյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014թ., 560 էջ

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ. Ն., Եղյան Ռ. Հ., Շաթիրյան Է. Է, Մախմուդյան Ռ. Ջ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Վարդան Այվազյան

Հայաստանի Հանրապետության «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի վերաբերյալ պարզաբանումներ | Մենագրություն, ՀՀ Ազգային Ժողով, Երևան, 2004, 50 էջ

Վ. Ն. Այվազյան

ԱՊՀ երկրների սահմանադրական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, (Ծրագիր, կազմեց Վ.Ն. Այվազյանը), Երևան, 2000 թ., էջ 77

Վ. Ն. Այվազյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք | Ոuսումնական ձեռնարկ, (Ծրագիրը կազմեց Վ. Ն. Այվազյանը), Երևան, 2000 թ. 10 էջ,77

Վարդան Այվազյան

Մարդու իրավունքերի պաշտպանության կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն, «Արեգ» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 184 էջ

Ն. Ա. Այվազյան, Վ. Ն.Այվազյան

Սահմանադրության տեսության հիմնահարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 1998 թ., 32 էջ

Այվազյան Վ. Ն.

Փախստականների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում | Պետություն և իրավունք, N 2, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1998, էջ 63-72

Վ. Ն. Այվազյան

Նորմատիվ ակտերի ժողովածու ՀՀ սահմանադրական իրավունք առարկայի վերաբերյալ | Ուսումնական ձեռնարկ, «Արեգ« հրատարակչություն, Երևան, 1997 թ., 572 էջ

Վ. Ն. Այվազյան

Մարդու իրավունքները և դատավարությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, (միջազգային փաստաթղթերի ժողովածու) «Արեգ»հրատարակչություն, Երևան, 1996 թ., 264 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդան Այվազյան

Իրավագիտության մարտահրավերները սահմանադրական իրավունքի՝ որպես համաշխարհային գործընթացի իրավակարգավորաման բազիսային հիմքի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 31-41 |

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտոիթյունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 65-78 |

Vardan Ayvazyan

Systematization of Constitutionality | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 57-71 |

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունները և դրանց լուծման հնարավոր ուղիները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 41-47 |

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով, Հայաստան, 65-78 էջ, 2018

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության սիստեմատեխնիկան | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 78-94 |

Վարդան Այվազյան

Տնտեսական համակարգի սահմանադրաիրավական կարգավորումը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 89-111 |

Айвазян В.Н.

Принципы конституционализма в экономической системе | ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика, № 1 (47) 2017 общественно-политический и научно-правовой журнал, Издается с 2005 года, № 1 (47) 2017) , ISSN 2500-0217 , 167-176. |

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Ստեփանյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Եղյան Ռ. Հ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մանասյան Ա. Ա., Մուրադյան Ս. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան

Վարդան Այվազյան

Համակարգային հակամարտությունները միջազգային իրավունքի համակարգում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 110-123 |

Վարդան Այվազյան

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ձևավորման և կայացման հիմնահարցերը | Պետություն և իրավունք, N 1 (71), Երևան, 2016, էջ 52-59 |

Айвазян В.Н.

Конфликтогенная природа принципа верховенства права и генезис системных конфликтов конституционно-правового регyлирования «Бизнес в законе» | Экономико-юридический журнал, выпуск N2, Москва, 2016, ст. 120-127

Айвазян В.Н.

Конфликтологическая природа несовершенства в системе международного права | «Пробелы в российском законодательстве», выпуск N3, Москва, 2016, ст. 242-248

Վարդան Այվազյան

Կոնստիտուցիոնալիզմի (սահմանադրականություն) սկզբունքները միջազգային իրավունքի համակարգում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 124-139 |

Айвазян В. Н.

Конституционализм и базовый системный конфликт структурной целостности конституционно-правового регулирования | Евразийский юридический журнал, ЕврАзЮж: «2015 – год Арктики», № 1 (80) 2015, стр. 130-134 |

Vardan Ayvazyan

Methodological Aspects of Emphasizing the Essence of Law in the Law-Formation Process | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.76-90 |

Айвазян В. Н.

Концептуальные аспекты конституционно - правового регулирования интеграционных процессах в рамках наднациолнальных союзных образований и стратегического партнерства | Юридические записки Научно-практический юридический журнал 2014, N2, Украина, с. 49-57

Айвазян В. Н.

Концептуальные аспекты конституционно-правового регулирования в интеграционных процессах в рамках наднациональных союзных образований и стратегического партнерства | Юридические записки Научно-практический юридический журнал 2014 № 2, Украина, стр. 49-57

Вардан Айвазян

Правовые аспекты конфликтологии и легитимность | Բանբեր Երևանի համալսարանի, (Вестник Ереванского Универститета, Bulletin of Yerevan University), Իրավագիտություն, (Правоведение, Jurisprudence), Գիտական հանդես, 139.3, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2013, էջեր 13-21

Վ. Ն. Այվազյան

Պետականության սահմանադրաիրավական ամրագրման լեգիտիմության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտւթյան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 320 էջ, էջեր 170- 182

Вардан Айвазян

Правовые аспекты конфликтологии и легитимность (Լեգիտիմությունը և հակամարտաբանության իրավական կողմերը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 13-21 |

Վ. Ն. Այվազյան

Իրավական պետության գաղափարի ծագումն ու զարգացումը | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես /գիտական հոդվածների ժողովածու/ Գ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 295, էջեր 103-122

Վ. Ն.Այվազյան

Սահմանադրաիրավական կարգավորման համակարգային հակամարտությունների դրսևորումը ժամանակակից աշխարհում ընթացող իրադարձությունների և գործընթացների համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 608, էջեր 340-353

Վարդան Այվազյան

Ազգային ժողով - կառավարություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 376 էջ, էջեր 173-189

Վարդան Այվազյան

Նախագահ - գործադիր իշխանություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում | Հայաստանը նախագահական ընտրությունների շեմին. գործընթացներ և իրողություններ, Նշանակ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 76 էջ, էջեր 33-40

Վարդան Այվազյան

Մարդու իրավունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ (վերահրատարակումներով), 2րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան , Տիգրան Մեծ հրատարակություն, Երևան, 2007, 590 էջ

Վարդան Այվազյան

Նախագահ - կառավարություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (29 նոյեմբերի 2007թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 160 էջ, էջեր 60-66

Վ. Ն. Այվազյան

Մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը | Պետություն և իրավունք, N 1/4/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջ 35-48

Այվազյան Վ. Ն.

Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Օրենք և իշխանություն, N 1-2 (21-22) հունվար-փետրվար, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1998, էջեր 32-38

Վ. Ն. Այվազյան

Մարդու իրավունքները և ազատությունները | Ժողովրդավարությանն ընդառաջ (Face the democracy), Youf for Armenia, Երևան, 1998, էջեր 18-45

Այվազյան Վ. Ն.

Մարդու իրավունքների դատական պաշտպանությունը | Իրավագիտության հարցեր (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու) իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական հետազոտությունների կենտրոն, N 4, Երևան, 1997, էջեր 42-52

Այվազյան Վ. Ն.

Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (594), Երևան, 1997, էջեր 152-161

Այվազյան Վ. Ն.

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բնագավառում | Հանրապետական սեմինարի նյութերը (30-31 մայիսի, 1997 թ.), Երևան, 1997 էջ 44-58

Այվազյան Վ. Ն.

Մարդու իրավունքերի պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու) իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական հետազոտությունների կենտրոն, N 1, Երևան, 1996, էջեր 51-63

Վ. Ն. Այվազյան

Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 55-64 |

Վ. Ն. Այվազյան

Մարդու իրավուքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային նորմերի արտացոլումը ՀՀ ազ գային օրենսդրության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3(84), 1994 էջ 187-197