Եվա Բենոյի Դալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) - «ԴՆԹ-ի կառուցվածքային առանձնահատկությունները փոխանցումային շարքի երկվալենտ մետաղական իոնների հետ փոխազդեցության ժամանակ և ալկալյական միջավայրում», 1987 թ., Թբիլիսիի Ֆիզիկայի ինստիտուտ:
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (01.04.14- Մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Կառուցվածքագոյացումը ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսներում: Դարձելի և ոչ դարձելի կապակցումներ», 2003 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1994 - 2005 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2003, 2004 թթ. Հետազոտող Տորոնտոյի համալսարանում (Կանադա) NATO LST.CLG.979777 դրամաշնորհի շրջանակներում
1998 թ. Հրավիրված հետազոտող Ֆլորենցիայի համալսարանում,Իտալիա
1987 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
1975 - 1987 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1971 - 1975 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, Կենսաֆիզիկայի ներածություն - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3 կուրսի ուսանողներին, Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին, ԴՆԹ-ի հիդրատացիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ - ի ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում ( թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): ԴՆԹ-ի հետ հակաուռուցքային (cis-պլատին) և պոտենցիալ հակաուռուցքային (Pt- և Ru- պարունակող կոմպլեքսներ, պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 թ. RYX000 from International Science Foundation
1998 - 1999 թթ. CRDF #AB1-963/ NFSAT #ACB-014-98
1999 - 2000 թթ. ISTC #A-301.1
2000 - 2001 թթ. CRDF #AB2-2006
2002 - 2004 թթ. NFSAT #MB 078/CRDF #12027
2002 - 2006 թթ. ISTC A-773
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2003 - 2004 թթ. NATO LST.CLG.979777
2011 - 2013 թթ. Հայ - բելառուսական գրանտ «11РБ-017»
2013 - 2015 թթ. ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ #13-1F094

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈՀ - ի 051 - «Կենսաֆիզիկա» մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

yeva@ysu.am

Եվա Բենոյի Դալյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Հոդված/Article

Ե. Բ. Դալյան, Լ. Գ. Ասլանյան, Ի. Վ. Վարդանյան

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

L. R. Aloyan, Y. B. Dalyan, S.G Haroutiunian

The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ

L.R. Aloyan, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ

L.R. Aloyan, L.G. Aslanyan, Y.B. Dalyan

High energy electron beam radiation influence on DNA in the presence of porphyrins | ISTC International Workshop: Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding, 2018, 38-39 էջ

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes | Biomedical optics express. 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, Y. B. Dalyan

The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins | BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36 |

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2with porphyrins | Albany 2015:19th Conversation Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, V.33, S.1., 2015, p. 85. DOI:10.1080/07391102.2015.1032765

L. Aloyan, Y. Dalyan

Development of anticancer drug transporter on base of gold nanoparticles | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, Yerevan, Armenia, Abstracts Book, p. 70-71(2015) |

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2 with porphyrins | J. Biomolecular Structure and Dynamics, Vol. 33, S1, No.132, p.85, (2015)

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը