Սոնա Գագիկի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին
2004 - 2008 թթ.բակալավրի աստիճան
2008 - 2010 թթ. մագիստրոսի աստիճան
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին, հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն
ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոն – դասախոս
Ամառային դպրոց (օգոստոս 2009), ամառային դպրոց (հուլիս-օգոստոս 2010) ամառային դպրոց (հունիս-հուլիս 2011)

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական արևելյան լեզու 1, 2, 3, 4

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական էթնոլեզվային հանրույթների, նրանց դավանական, պատմա–մշակութային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրան, ՌԴ, Ուկրաինա, Բուլղարիա

Հասարակական գործունեություն
ARMACAD «Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցացիա» ՀԿ
«Սերունդ» համահայկական երիտասարդական կենտրոն ՀԿ

Լեզուներ
հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Սոնա Գագիկի Դավթյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Sona Davtyan

The Armenian Plant Names ananux and nni, and Persian na’nā’ and nānxvāh | Journal of Near Eastern Studies, 2019, Volume 78, Number 1, pp.113-117

Դավթյան Սոնա

Բույսերի անվանման հիմնական սկզբունքները պարսկերենի և հայերենի բուսանվանական համակարգերում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 403-419

Սոնա Դավթյան

Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75 |

Ս. Դավթյան

ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում | Երևան, 2016, էջ 1-9 |

Ս.Դավթյան

Հանդերձյալ կյանքի մասին պատկերացումները սկյութների շրջանում և դրանց արձագանքներն օսերի թաղման արարողակարգերում | Օրիենտալիա. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու. Պրակ XII Երևան 2011, Իրանագիտական Կովկասյան կենտրոն, էջ 142-147
 

Թեզիս/Thesis

Սոնա Դավթյան

Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում որոշ բուսանունների շուրջ | Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը, 2016, 49-50 էջ |